Miškinė dirsė

Statusis atgiris

Balandinė

Stačioji vaisgina

Tuščiaviduris rūtenis

Tamsialapis skiautalūpis

Rusvoji viksvuolė

Dirvinis česnakas

Smėlinis eraičinas

Pelkinė uolaskėlė

Dvišakė padraika

Paprastoji smaliukė

Uoginė krūmsargė 

 

    Miškinė dirsė (Bromus benekeni). Reta, keliolikos individų populiacija Dūkštų girininkijos šiaurės rytiniame paribyje. Auga paunksmėje kartu su kitais ūksmingų lapuotynų augalais. Iki žydėjimo augalai sunkiai pastebimi, augalui pražydus liepos mėnesį jų nestelbia kiti, jau nužydėję augalai. Rūšiai būdingos šviesenės avietės ir lapuolynų retmės, todėl augavietę galima traktuoti kaip nebūdingą. Tačiau nedidelis individų skaičius populiacijoje nėra lemiamas nebūdingos augavietės - rūšis dažniausiai aptinkama augavietėse negausiomis grupėmis. Tikėtina, kad augavietėje po senesnių kirtimų suvešėjo tankus pomiškis, todėl užpavėsinimas gali sukelti augalo nykimą.

Į VIRŠŲ


  Statusis atgiris (Huperzia selago). Retas, aptinkami pavieniai augalai, auga Dūkštų girininkijos įmirkusiame trąšiame dirvožemyje, paunknėje. Augalo buveinė kintanti, populiacijos negausumas ir lapuotyno bendrija su tankiu pomiškiu gali lemti augalo išnykimą. Kita vertus, augalas gali būti plačiau paplitęs gretimuose kvartaluose tinkamose augavietėse, aptiktas ir kitose parko vietose.

 

 

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Balandinė žvaigždūnė (Scabiosa columbaria). Labai reta, randami pavieniai augalai šiaurės rytiniame parko pakraštyje proskynose ir retmėse. Augalas gana plačiai paplitęs kitapus Neries esančių draustinių teritorijoje, tačiau visur auga pavieniui arba mažomis grupuotėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


 

 Stačioji vaisgina (Ajuga pyramidalis). Labai reta, negausi. Rasta Dūkštų girininkijos centrinėje dalyje nedidelėje proskinoje. Augavietė nebūdinga rūšiai, galbūt patekusi atsitiktinai, tikėtina, kad paplitusi gretimuose miško kvartaluose.

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Tuščiaviduris rūtenis (Corydalis cava). Retas, gana gausus. Rastas ąžuolyno bendrijose keliose Dūkštų girininkijos vietose atskirose beveik izoliuotose populiacijos. Visos populiacijos gyvybingos, tačiau augalui anksti nužydėjus iki birželio mėnesio bei subrandinus vaisius, tampa nepastebimi arba nunyksta. Išnykimas negresia.

 

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Tamsialapis skiautalūpis (Epipactis atrorubens). Apyretis, gana gausus. Auga abiejuose Neries krantuose Neries terasų šlaituose įsaulyje ir kitose atvirose vietose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Rusvoji viksvuolė (Cyperus fuscus). Reta, rasta Neries Didžiosios salos pakrantėse ir rėvų sąnašose, besikuriančios augmenijos vietos. Auga dešimtimis individų.

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Dirvinis česnakas (Allium vineale). Retas, Malavolės ir Žalgirio kaimų pievose, molingame dirvožemyje, negausus. Rastas ir dešiniajame krante Neries terasinėse pievose, visur negausus.

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Smėlinis eraičinas (Festuca psamophilla). Retas, gana gausus, rastas dešiniajame Neries krante terasų šlaituose ir nedidelių atodangų smėlynuose.

Į VIRŠŲ


  Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus). Į rytus nuo Velniakampio ežero esančioje šaltiniuotoje pelkėje. Pavieniai individai. Čia taip pat gausu gegužraibinių šeimos augalų.

 

 

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Dvišakė padraika (Diphasium comlanatum). Nereta, auga jaunuose ir pusbrandžiuose pušynuose prie Velniakampio ežero, gana gausi.

 

 

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Paprastoji smaliukė (Viscaria Vulgaris). Nereta abiejuose Neries krantuose, gana gausi, prieraiši sausoms augavietėms.

 

 

 

 

Į VIRŠŲ


  Uoginė krūmsargė (Cucubalus baccifer). Reta, gana gausi dešiniajame Neries krante, kitapus Panerių kaimo, augavietė 200 m. prieš srovę nuo tilto. Auga pakrančių krūmynuose.

Į VIRŠŲ

 

 

 

© Copyright 2003-2004 MyFreeTemplates.com. All Rights Reserved.  myfreetemplates.com